top of page

Taxi Privacy Policies

Taxiprivacybeleid

Bescherming van uw persoonlijke gegevens op onze website

Laatst bijgewerkt: 15 augustus 2011 en daarna 11 juli 2021.

Dinez Taxis and Airport Transfers, gevestigd op 151 Grosvenor Road Aldershot GU11 3EF Hampshire, weet dat u het belangrijk vindt hoe informatie over u wordt gebruikt en gedeeld en we waarderen uw vertrouwen in ons om dat zorgvuldig en verstandig te doen. Deze kennisgeving beschrijft ons privacybeleid en maakt deel uit van onze websitevoorwaarden ("Websitevoorwaarden").

Door onze websitevoorwaarden te accepteren of door te bezoekende officiële website van Dinez Taxis en Luchthaventransfers("de Website") accepteert u en stemt u in met de praktijken beschreven in dit Privacybeleid.

De Website wordt u aangeboden door Dinez Taxis and Airport Transfers. Dinez Taxis and Airport Transfers vindt het belangrijk om uw persoonlijke gegevens te beschermen (zoals gedefinieerd in de Data Protection Act 1998) en we doen er alles aan om u een persoonlijke service te bieden die aan uw behoeften voldoet op een manier die ook uw privacy beschermt. Dit beleid legt uit hoe we persoonlijke gegevens over u kunnen verzamelen. Het legt ook enkele beveiligingsmaatregelen uit die we nemen om uw Persoonsgegevens te beschermen en vertelt u bepaalde dingen die we wel en niet zullen doen. U dient dit beleid samen met de Websitevoorwaarden te lezen.

Wanneer wij voor het eerst Persoonsgegevens van u verkrijgen, of wanneer u een nieuwe dienst of product van ons afneemt, zullen wij u de gelegenheid geven om ons te laten weten of u wel of geen informatie van ons wilt ontvangen over andere diensten of producten (indien van toepassing ). Normaal gesproken kunt u dit doen door een vakje op een aanvraagformulier of contract aan te vinken. U kunt op elk moment van gedachten veranderen door ons een e-mail te sturen op het onderstaande adres.

Sommige van de persoonlijke gegevens die we over u bewaren, kunnen 'gevoelige persoonlijke gegevens' zijn in de zin van de Data Protection Act 1998, bijvoorbeeld informatie over uw gezondheid of etnische afkomst.

1. Informatie verzamelen

We kunnen Persoonsgegevens over u verzamelen uit een aantal bronnen, waaronder de volgende:

 • Van u wanneer u ermee instemt een dienst of product van ons af te nemen, in welk geval dit uw contactgegevens, geboortedatum, hoe u voor het product of de dienst betaalt en uw bankgegevens kan bevatten.

 • Van u wanneer u contact met ons opneemt met een vraag of als reactie op een bericht van ons, in welk geval dit ons iets kan vertellen over hoe u onze diensten gebruikt.

 • Uit documenten die voor het publiek beschikbaar zijn, zoals het kiezersregister.

 

2. Uw persoonlijke gegevens gebruiken

Persoonlijke gegevens over onze klanten vormen een belangrijk onderdeel van ons bedrijf en we zullen uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken voor de volgende doeleinden en zullen dergelijke persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan nodig is om aan deze doeleinden te voldoen:

 

 • Om ons te helpen u te identificeren wanneer u contact met ons opneemt.

 • Om ons te helpen accounts, diensten en/of producten te identificeren die u van tijd tot tijd van ons of geselecteerde partners zou kunnen hebben. We kunnen dit op automatische wijze doen met behulp van een scoresysteem, dat gebruikmaakt van de Persoonsgegevens die u hebt verstrekt en/of alle informatie die wij over u hebben en Persoonsgegevens van externe bureaus (inclusief kredietreferentiebureaus).

 • Om ons te helpen bij het administreren en om contact met u op te nemen over een verbeterde administratie van alle accounts, diensten en producten die we eerder hebben geleverd, nu verstrekken of in de toekomst zullen aanbieden.

 • Om ons in staat te stellen marketinganalyses en klantprofilering uit te voeren (inclusief met transactie-informatie), onderzoek uit te voeren, inclusief het creëren van statistische en testinformatie.

 • Om fraude of verlies te helpen voorkomen en opsporen.

 • Om ons in staat te stellen op welke manier dan ook contact met u op te nemen (inclusief post, e-mail, telefoon, bezoek, tekst- of multimediaberichten) over producten en diensten die door ons en geselecteerde partners worden aangeboden, tenzij u ons eerder hebt gevraagd dit niet te doen.

 • We kunnen communicatie met u (inclusief telefoongesprekken en e-mails) controleren en opnemen voor kwaliteitsborging en naleving.

 • Wij kunnen uw gegevens controleren bij fraudepreventiebureaus. Als u onjuiste of onnauwkeurige informatie verstrekt en wij vermoeden fraude, zullen wij dit vastleggen.

 • We zullen uw persoonlijke gegevens niet bekendmaken aan derden, behalve in overeenstemming met dit privacybeleid.

 • We kunnen andere mensen en organisaties toestaan om Persoonsgegevens die we over u hebben te gebruiken in de volgende omstandigheden:

 • Als wij, of vrijwel al onze activa, worden overgenomen of op het punt staan te worden overgenomen door een derde partij, in welk geval Persoonsgegevens die door ons worden bewaard, over onze klanten, een van de overgedragen activa zullen zijn.

 • Als ons op legitieme wijze is gevraagd om informatie te verstrekken voor wettelijke of regelgevende doeleinden of als onderdeel van gerechtelijke procedures of toekomstige gerechtelijke procedures.

 • We nemen bedrijven en personen in dienst om namens ons taken uit te voeren en we kunnen uw Persoonsgegevens aan deze partijen bekendmaken voor de doeleinden uiteengezet in clausule 2.1 of bijvoorbeeld voor het uitvoeren van bestellingen, het bezorgen van pakketten, het verzenden van post en e-mail, het verwijderen van repetitieve informatie van klantenlijsten, het analyseren van gegevens, het verlenen van marketingondersteuning, het verstrekken van zoekresultaten en links (inclusief betaalde vermeldingen en links) en het verlenen van klantenservice. Die partijen zijn gebonden aan strikte contractuele bepalingen met ons en hebben alleen toegang tot Persoonsgegevens die nodig zijn om hun functies uit te voeren, en mogen deze niet voor andere doeleinden gebruiken. Verder moeten zij de Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met dit Privacybeleid en zoals toegestaan door de Wet op de gegevensbescherming van 1998.  Van tijd tot tijd kunnen deze andere mensen en organisaties aan wie wij uw Persoonsgegevens doorgeven mogelijk buiten de Europese Economische Ruimte.  We zullen alle stappen ondernemen die redelijkerwijs nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw Persoonsgegevens veilig en in overeenstemming met dit Privacybeleid en de Wet op de gegevensbescherming van 1998 worden behandeld.

 • Wanneer u ons Persoonsgegevens verstrekt namens iemand anders, bevestigt u dat u hen de informatie hebt verstrekt die is uiteengezet in dit Privacybeleid en dat zij geen bezwaar hebben gemaakt tegen dergelijk gebruik van hun Persoonsgegevens.

 • In verband met elke transactie die we met u aangaan:

 • Wij, en andere bedrijven in onze groep, kunnen krediet- en fraudepreventiecontroles uitvoeren bij een of meer erkende kredietreferentie- en fraudepreventiebureaus. Wij en zij kunnen de doorzoeking bijhouden. Informatie die door deze instanties over u wordt bewaard, kan worden gekoppeld aan gegevens over andere mensen die op hetzelfde adres wonen en waarmee u financieel verbonden bent. Deze gegevens worden ook in aanmerking genomen bij krediet- en fraudepreventiecontroles. Informatie van uw aanvraag en betalingsgegevens van uw account worden geregistreerd bij een of meer van deze bureaus en kunnen worden gedeeld met andere organisaties om te helpen bij het nemen van krediet- en verzekeringsbeslissingen over u en leden van uw huishouden met wie u financieel verbonden bent en voor schulden incasso en fraudepreventie. Dit geldt ook voor degenen die zijn verhuisd en die betalingen hebben achterwege gelaten.

 • Als u ons onjuiste of onnauwkeurige informatie verstrekt en wij fraude vermoeden, zullen wij dit vastleggen en mogelijk delen met andere personen en organisaties. Wij, en andere krediet- en verzekeringsorganisaties, kunnen ook technologie gebruiken om fraude op te sporen en te voorkomen.

 • Als u details nodig hebt van die kredietbureaus en fraudepreventiebureaus waarvan we informatie over u verkrijgen en waarmee we informatie over u vastleggen, schrijf dan naar onze Data Protection Manager bij Dinez Private Car Hire, 151 Grosvenor Road Aldershot GU11 3EF Hampshire.

 

3. Informatie beschermen

We hebben strikte veiligheidsmaatregelen om Persoonsgegevens te beschermen.

 

 • We werken aan het beschermen van de veiligheid van uw informatie tijdens de overdracht door gebruik te maken van Secure Sockets Layer (SSL)-software, die de informatie die u invoert versleutelt.

 • We onthullen alleen de laatste vijf cijfers van uw creditcardnummers bij het bevestigen van een bestelling. Natuurlijk geven we tijdens de orderverwerking het volledige creditcardnummer door aan de juiste creditcardmaatschappij.

 • We handhaven fysieke, elektronische en procedurele waarborgen in verband met het verzamelen, opslaan en openbaar maken van persoonlijk identificeerbare klantinformatie. Onze beveiligingsprocedures houden in dat we af en toe om een identiteitsbewijs kunnen vragen voordat we persoonlijke informatie aan u bekendmaken.

 • Het is belangrijk dat u zich beschermt tegen ongeoorloofde toegang tot uw wachtwoord en uw computer. Zorg ervoor dat u zich afmeldt wanneer u klaar bent met het gebruik van een gedeelde computer.

4. Internet

 • Als u met ons communiceert via internet, kunnen we u af en toe e-mailen over onze diensten en producten. Wanneer u ons voor het eerst Persoonsgegevens verstrekt via de Website, zullen wij u normaal gesproken de gelegenheid geven om aan te geven of u liever niet hebt dat wij contact met u opnemen via e-mail. U kunt ons ook altijd een e-mail sturen (op het hieronder vermelde adres) als u van gedachten verandert.

 • Houd er rekening mee dat communicatie via internet, zoals e-mails en webmails (berichten die via een website worden verzonden), pas veilig zijn als ze zijn versleuteld. Uw berichten kunnen door een aantal landen gaan voordat ze worden afgeleverd - dit is de aard van internet. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor ongeoorloofde toegang tot of verlies van Persoonsgegevens waarover wij geen controle hebben.

 • We kunnen 'cookies' gebruiken om bij te houden hoe mensen onze site gebruiken. Dit helpt ons te begrijpen hoe onze (potentiële) klanten onze website gebruiken, zodat we het ontwerp, de lay-out en de werking van de sites kunnen ontwikkelen en verbeteren. Een cookie is een stukje informatie dat via uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen, om uw browser te herkennen en dat registreert hoe u een website hebt gebruikt. Dit betekent dat wanneer u teruggaat naar die website, deze u op maat gemaakte opties kan bieden op basis van de informatie die is opgeslagen over uw laatste bezoek. Normaal gesproken kunt u de instellingen van uw browser wijzigen om te voorkomen dat cookies worden geaccepteerd.

 • Als u niet wilt dat wij cookies in uw browser gebruiken, kunt u uw browser instellen om cookies te weigeren of om u te laten weten wanneer een website probeert een cookie op uw computer te plaatsen. Het is echter mogelijk dat u sommige producten of diensten op onze website niet kunt gebruiken zonder cookies.

 

5. Cookies uitschakelen in verschillende browsers

Het Help-menu in de menubalk van de meeste browsers zal u vertellen hoe u kunt voorkomen dat uw browser nieuwe cookies accepteert, hoe u de browser kunt laten melden wanneer u een nieuwe cookie ontvangt en hoe u cookies helemaal kunt uitschakelen. Bovendien kunt u soortgelijke gegevens die worden gebruikt door browser-add-ons, zoals Flash-cookies, uitschakelen of verwijderen door de instellingen van de add-ons te wijzigen of de website van de fabrikant te bezoeken.

6. Koppelingen

 • De Website kan advertenties van derden en links naar andere websites bevatten. We verstrekken geen persoonlijk identificeerbare persoonsgegevens van klanten aan deze adverteerders of websites van derden.

 • Deze websites en adverteerders van derden, of internetreclamebedrijven die namens hen werken, gebruiken soms technologie om de advertenties die op de website verschijnen rechtstreeks naar uw browser te sturen (of "te presenteren"). Ze ontvangen automatisch uw IP-adres wanneer dit gebeurt. Ze kunnen ook cookies, JavaScript, webbakens (ook bekend als actietags of single-pixel gifs) en andere technologieën gebruiken om de effectiviteit van hun advertenties te meten en advertentie-inhoud te personaliseren. We hebben geen toegang tot of controle over cookies of andere functies die zij mogelijk gebruiken, en de informatiepraktijken van deze adverteerders en websites van derden vallen niet onder dit privacybeleid. Neem rechtstreeks contact met hen op voor meer informatie over hun privacypraktijken. Bovendien biedt het Network Advertising Initiative nuttige informatie over internetreclamebedrijven (ook "advertentienetwerken" of "netwerkadverteerders" genoemd), inclusief informatie over hoe u zich kunt afmelden voor hun informatieverzameling.

 • We sluiten alle aansprakelijkheid uit voor schade die u mogelijk oploopt bij het gebruik van deze websites van derden. 

 

7. Verdere informatie

 • Als u meer informatie wenst of opmerkingen heeft over ons privacybeleid, kunt u ons schrijven op Data Protection Manager, Dinez Taxis and Airport Transfers, 151 Grosvenor Road Aldershot GU11 3EF Hampshire, ofemail ons.

 • We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen zonder kennisgeving aan u, in welk geval we de gewijzigde versie op de website zullen publiceren.  U bevestigt dat wij niet aansprakelijk zijn jegens u of een derde partij voor eventuele wijzigingen in dit privacybeleid van tijd tot tijd.  Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig te controleren of dit privacybeleid is gewijzigd. 

 • U kunt ons om een kopie van dit privacybeleid en van elk gewijzigd privacybeleid vragen door te schrijven naar bovenstaand adres of perons mailen.  Dit privacybeleid is van toepassing op persoonlijke gegevens die we over individuen bewaren. Het is niet van toepassing op informatie die we hebben over bedrijven en andere organisaties.

 • Als u toegang wilt tot de Persoonsgegevens die wij over u bewaren, kunt u dit doen door ons een e-mail te sturen op info@dinez.co.uk of door ons te schrijven op het hierboven vermelde adres. Er kan een nominale vergoeding van £ 10 in rekening worden gebracht om administratieve kosten te dekken.

 • We streven ernaar om de Persoonsgegevens die we over u bewaren accuraat en up-to-date te houden.  Als u ons vertelt dat we onjuiste persoonlijke gegevens over u bewaren, zullen we deze onmiddellijk verwijderen of corrigeren. Stuur ons een e-mail of schrijf naar het bovenstaande adres om uw persoonlijke gegevens bij te werken.

bottom of page